Näppäinkomennot IRL

Kuten edellisessä postauksessani totesin, olen näppäinkomentoaddikti. Seuraava episodi pakotti minut kuitenkin miettimään, olenko mennyt liian pitkälle:

Tein töitä, ja edessäni pöydällä oli avoin läppäri sekä aukinainen mappi täynnä opiskelupapereita. Tarkoituksenani oli järjestellä kansion papereita, mutta tein kohtalokkaan erehdyksen. Kun olin vapauttanut kansion solkimekanismin, totesin avanneeni kansion väärästä kohdasta. Niinpä yritin kääntää valtavaa nippua papereita toiselle puolelle.

Koska soljet olivat auki, koko kasa papereita alkoi hitaasti valua kansiosta lattialle.

Estinkö papereiden putoamista polvellani? Yritinkö napata nipusta kiinni käsilläni?

Eip.


Vaistomainen reaktioni oli, että painoin läppärin näppiksestä Ctrl + Z.

7 kommenttia

Windowsin näppäinkomennot helpottavat elämää

Olen vannoutunut näppäinkomentoaddikti, joka tekee kaiken mahdollisen näppäimistöllä ja itkee, jos joutuu käyttämään hiirtä.

Suosikkinäppäinkomentoni top 5:

5. Alt + F4
Sulkee ikkunan tai ohjelman. Sammuttaa myös tietokoneen, kun ikkunat on suljettuna tai epäaktiivisina.

4. Shift + F3
Muuttaa valittua tekstiä Isoilla Kirjaimilla Alkavaksi, KOKONAAN ISOKSI ja jälleen pieneksi. Loistava toiminto tekstityöläiselle.

3. Shift + F5 (Wordissa)
Siirtää kursorin tekstin siihen kohtaan, missä olen tehnyt jonkin muutoksen. Tämä on äärimmäisen kätevä, kun käsittelee pitkää dokumenttia ja eksyy omaan tekstiinsä.

2. Shift + Ctrl + K (Wordissa)
Muuttaa tekstin kapiteeleiksi ja taas takaisin. Hyödyllinen komento otsikoinneissa ja erilaisissa asiakaskirjapohjissa.

1. Alt + Sarkain
Tällä siirryn auki olevasta ikkunasta ja ohjelmasta toiseen. Yhdistelmä on kätevä silloin, kun joku ilmestyy selän taakse juuri, kun olen Facebookissa työaikana. Vastakkaiseen suuntaan kuljen tietenkin yhdistelmällä Shift + Alt + Sarkain. Tätäkin tarvitaan, koska minulla on vanhana multitaskaajana aina auki kymmenkunta ikkunaa.

12 kommenttia

Ikivanha myynnin kolmio: määrä, suunta ja laatu

Jotkut kouluttajat ja koulutusyritykset Suomessa ovat tahkonneet samaa myynnin kolmiomallia vuosikymmeniä: myynnin tulokseen (kolmion keskusta) vaikuttavat määrä, suunta ja laatu (kolmion kärjet).
Tämän kuvion perusteella koulutuksissa ja yrityksissä keskustellaan siitä, voiko määrällä korvata laatua, vai ovatko kaikki kolmion kärjet yhtä tärkeitä. Myyntiä myös kehitetään näistä kolmesta lähtökohdasta: kasvatetaanko määrää, parannetaanko laatua vai kohdistetaanko suuntaa paremmin.

Tämänkaltaisen kuvan ovat nähneet Suomessa kaikki myyjät, joita joskus on koulutettu – vaikka koulutus olisi ollut 1970-luvulla.

Herää iso kysymys:
Yksinkertaistaako kolmio hieman liikaa myynnin tulosta ja sen kehittämistä?

Herää myös ivallinen kysymys:
Jos koulutusyritys ei itse kykene uudistumaan tai kyseenalaistamaan omaa toimintaansa, onko se uskottava?

Kaiken pitää kehittyä ja kaikki voi kehittyä. Mäkihyppykin aloitettiin kädet edellä ja sukset yhdessä, mutta nykyään käytetään V-tyyliä. Myös yrityksen pitäisi pystyä uudistumaan edes kerran viidessä vuodessa.

Niinpä lähdin pohtimaan, mitä voisi kehittää myynnin kolmion tilalle. Mistä syntyy myynnin tulos?

Vaihe 1

Tein ensin kuvan, jossa toiminnot esitetään nuolina. Periaatteessa sisältö on sama, mutta tässä laatu, suunta ja määrä ovat dynaamisia. Kaiken tasoisilla laaduilla, suunnilla ja määrillä saadaan siis tulosta, mutta se ei välttämättä ole kovin kummoista. Kun yhtä tai useampaa nuolta kehitetään, tuloskin kehittyy.

Tästä kuitenkin puuttuu oleellisia tekijöitä kuten johtaminen ja tavoitteet. Myös asiakkaan näkökulma on kateissa.

Lisäksi ongelmana on alusta pitäen ollut se, että kuvio ei toimi lainkaan pienyrittäjän näkökulmasta. Myynnin tulostahan kasvattavat myös tuotekehitys ja markkinointi, mutta koska alkuperäinen kuvio on tehty suuryrityksen näkökulmasta, siinä keskitytään vain myyntiyksikön toimintaan. Pienyrittäjällä on kuitenkin kaikki langat omissa käsissään.

Vaihe 2

Seuraavaksi kehitin timanttimallin, jossa on enemmän faktoreita.


Tämä on jo monipuolisempi, ja dynaamisuus säilyy yhä, koska timantin kulmathan liikkuvat sisään ja ulos laadun myötä. Tässä kuviossa haasteeksi tuli se, että timantti kuvaa liian erityyppisiä tai eritasoisia asioita. Siinä ovat nyt puurot ja vellit sekaisin, kun kuvio esittää sekä kehitettäviä asoita että keinoja, joilla niitä kehitetään.

Vaihe 3

Seuraavaksi päätin tarkentaa kuvioon pienyrittäjälle tärkeitä osia. Lisäksi halusin kuvaan aika-akselin. Syntyi kolmeosainen ympyräkuvio:

Nyt olen jo melko tyytyväinen. Kuva on toki monitahoinen, mutta niin on myynnin kehittäminenkin. Sisältöjä voi avata esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Toiminta ennen kohtaamista:
Myyjän toiminta: valmistautuminen, itsemotivointi, tutustuminen tuotteisiin, nuotitusten treenaus
Myyjän esimiehen toiminta: valmennus, sparraus, esimiestyö, tavoitteet, motivointi
Tuotteeseen tai palveluun kohdistuva toiminta: tuotekehitys, tuotteistus, tuotepaketointi
Asiakkaaseen kohdistuva toiminta: markkinointi, mainonta, tiedotus, suorat, kampanjat

Toiminta myyntikohtaamisissa:
Myyjä: myynnin osaaminen ja laatu (mm. kommunikointitaidot, tarvekartoitus, ratkaisu ja clousaus)
Myyjän esimies: tarvittaessa tuki ja konsultointi
Tuote: esittely, demo
Asiakas: odotusten ja tarpeiden luominen tai löytäminen sekä täyttäminen

Toiminta myyntikohtaamisen jälkeen:
Myyjä: paperityöt, raportointi, itsearviointi, jälkihoito asiakkaan suuntaan
Myyjän esimies: laadun, nopeuden ja määrän seuranta, palaute, jatkokoulutus
Tuote: jatkokehitys (tai luopuminen)
Asiakas: jälkihoito

Itse pidän tästä vaihtoehdosta myös aikaulottuvuuden vuoksi. Joillain aloilla ja joillain myyjillä ympyrät ovat hyvin lähekkäin, ja joissain tapauksissa eri vaiheiden välillä on viikkoja.

Pienyrittäjälle tämä on kattavampi kuva kuin alkuperäinen kolmio, joka supistaa myynnin kehittämisen vain kolmeen tekijään.

Yksi kurja puoli tässä mallissa on: siitä seuraa ikävän paljon töitä. Myynnin kehittämistä pitää tehdä niin monella osa-alueella ja niin laajasti, että urakka tuntuu paljon massiivisemmalta kuin aiemmin.

Tästä olisi mukava saada kommentteja: onko kuvio jo liian laaja vai onko hyvä, että myynnin tehostamista tarkastellaan kattavammin?

13 kommenttia