Sano se someksi. Infor 2010.

Sivumäärä: 126
ISBN: 9789525928013

Mitä hyötyä yritykselle tai yrittäjälle on sosiaalisesta mediasta? Kannattaako olla Twitterissä? Millainen Facebook-päivitys on kiinnostava? Kuinka blogi rakennetaan? Voiko sosiaalinen media olla tiedotus- ja keskustelukanavan lisäksi markkinointi- tai asiakaspalvelukanava?

Viestintä on muuttunut ristiriitaisin tavoin. Se on kehittynyt yksilökeskeisestä yhteisölliseksi ja kuitenkin organisatorisesta henkilökohtaiseksi. Se on tullut yksisuuntaisesta vuorovaikutteiseksi, ja silti pitkästä lyhyeksi. Se on muuttunut myös monimutkaisesta selkeäksi ja toisaalta yksinkertaisesta monimuotoiseksi.

Tämä kirja on suunniteltu sosiaalisen median neitsyille ja vasta-alkajille. Se auttaa yksilöitä ja organisaatioita hahmottamaan uuden tavan kirjoittaa. Opas on ensisijaisesti rakennettu työelämän tarpeisiin, mutta yksityiskirjoittajakin saa siitä vinkkejä omaan viestintäänsä.

Kirjan pääpaino on blogeissa, sillä niiden tekstit ovat vapaampia ja pidempiä kuin muualla sosiaalisessa mediassa. Blogiin kannattaa panostaa myös siksi, että hakukoneet arvostavat blogeja enemmän kuin perinteisiä kotisivuja tai mikrobloggauspalveluita.

Kirjan uusi laitos tulee myyntiin Kauppakamarin kustantamana helmikuussa 2014.

Kirjan arviot ja esittelyt: