Liverapo: Kuinka Stora Enso uudistui? #Elonmerkki

Katleena Kortesuo

Stora Enson logo, yritysilme ja toimintatapa muuttuivat tämän vuoden alussa. Prosessista kertovat tarkemmin Stora Enson viestintä- ja yritysvastuujohtaja Lauri Peltola sekä suunnittelutoimisto N2:n Pauliina Valpas.

Yhtiön avainsanana on nykyään rethink – siis ajattele uusiksi. Logo kuvaa eukalyptuksenkukkaa, joskin siinä voi nähdä myös auringon, ulospäinsuuntautuneisuuden, vesirattaan tai energisyyden.

Rethink-ajattelulla tarkoitetaan uudenlaista toimintamallia, jossa yritys ottaa vastuuta myös ympäristöstä. Asioita ei ole pakko tehdä samalla tavalla kuin aina ennenkin, ja uudistuminen edellyttää asioiden ajattelua toiseenkin kertaan.

Tehokas muutos alkaa alhaalta.

Ensiksi piti tavoittaa kaikki 26 000 työntekijää. Kysymyshän ei ollut pelkästä yritysilmeen muutoksesta, vaan uudesta ajattelutavasta. Lauri Peltola kertoi, kuinka esimerkiksi Brasiliassa tehtaan työntekijät istuivat kaikki lattialle prosessoimaan uudelleenajattelua ja sitä, mitä he voisivat tehdä toisin.

Tästä kaikesta on seurannut noin 600 bisneshanketta ja -toimintamallia, joilla viedään rethink-ajattelua eteenpäin.

Vastuuta on kannettava.

Maailma muuttuu, ja myös Stora Enson on otettava entistä suurempi vastuu ympäristöstä. Monessa paikassa yhtiö istuttaa uutta sademetsää kaadetun tilalle. Lisäksi yhtiöllä on paperitehdas, joka ei tuota jätettä eikä tuhlaa luonnonvaroja: kaikki käytettävä kuitu on kierrätettyä, energiaa ei päästetä hukkaan ja kuona-aineet menevät rakennusteollisuuden hyötykäyttöön. 

Tarinat esiin ja hyödyksi.

Yritys on luonut tarinankeruuautomatiikan, joilla se tallentaa storaensolaisten kertomuksia eri puolilta maailmaa.

Tarinoita hyödynnettiin myös rethink-ajattelun läpiviemisessä. Stora Enso keräsi liiketoiminta-alueittensa parhaita innovaatioita ja kokosi niistä kertomuksia. Nämä tarinat tallennettiin videoille, jotka edelleen veivät rethink-ajattelua eteenpäin. Videoita on käytetty sekä sisäisissä koulutuksissa että asiakastilaisuuksissa. 

Koko yritys mukaan.

Rethink-mallia ei haluttu ajaa sisään tyypillisenä henkilöstöhallinnon ja viestinnän välisenä prosessina. Mukaan oli saatava myös eri liiketoiminta-alueet. Niinpä jokaisen bisneshaaran kanssa pohditaan, miten rethink-ajattelu saadaan vietyä sen omaan toimintaan.

Muutosvastarintaa oli yllättävän vähän.

Lauri Peltola kertoo ihmetelleensä, kuinka hyvin rethink-ajattelu otettiin vastaan. Sisäisen tutkimuksen mukaan jopa 97 % työntekijöistä on pitänyt uusiksi ajattelemisen mallia hyvänä tai erittäin hyvänä.

(Esityksestä päätellen eräs syy ajattelumallin hyvään vastaanottoon oli se, että rethink-ajattelua oli ollut yrityksessä jo pitkään. Sitä ei vain ollut käsitteellistetty eikä tuotteistettu. Ajattelutapa oli ollut tiedostamaton ja huonosti hyödynnetty voimavara, ja vasta rethink-hankkeen myötä se sai nimen ja nousi esille.)

Oliko kallista?

Stora Enson hallitus on äärimmäisen sitoutunut hankkeeseen. Kun toimitusjohtaja Jouko Karvinen meni pyytämään hallitukselta rahaa projektin toteutukseen, hän oli unohtanut, mitä rahamäärää piti pyytää. Niinpä hän sanoi Stora Enson hallitukselle vahingossa 25 % suuremman summan kuin oli ajateltu. Budjetti meni siltikin läpi. Lauri Peltola kertoo, että he oikaisivat budjetin myöhemmin ja kertoivat hallitukselle selviävänsä pienemmälläkin summalla.

Hanke on ollut puoli vuotta pyörimässä, ja sijoitettu raha on jo nyt saatu takaisin. Ajattelumallista alkaneet 600 uutta bisnesprojektia ovat olleet niin hyödyllisiä, että Lauri Peltolan mukaan rethink-muutos on ollut yrityksen "paras investointi ikinä". Tuotot ovat jo nyt ylittäneet kymmenen miljoonan euron rajan.

Kerro oma kantasi

Tässä blogissa saa kommentoida omalla nimellä tai minun tunnistamallani nimimerkillä. Vaadin myös kunnollisen meiliosoitteen. Minua ja mielipiteitäni saa ilman muuta kritisoida. Muistathan silti hyvät tavat. Karsin jo etukäteen kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt. Mitä perustellummin asiasi esität, sitä varmemmin se tulee huomioiduksi.